Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

Casemanagement Vangnetters gemeenten

Re-integratie door gemeente

Vanuit de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de re-integratie naar arbeid voor hun eigen doelgroep. Daarbij kan ze onder voorwaarden loonkostensubsidie verstrekken aan een werkgever om hem te stimuleren een dienstverband aan te gaan met een persoon uit deze doelgroep. Gaat deze persoon vervolgens ziek uit dienst dan heeft hij vanuit UWV recht op een Ziektewetuitkering. 

Heeft de gemeente in de afgelopen twee jaar voorafgaand aan de datum dat de werknemer ‘ziek uit dienst’ ging loonkostensubsidie verstrekt? Dan regelt de ‘Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ dat de gemeente de re-integratieverplichting van deze persoon overneemt van de werkgever. Bij langdurig verzuim treden de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter in werking. Uitgangspunt daarbij is om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Als een werknemer uit de doelgroep ziek uit dienst gaat, meldt de werkgever dit bij UWV. Hij doet dit op de laatste dag van het dienstverband. Vanaf die datum heeft de werkgever geen re-integratie-verplichting meer. Het UWV betaalt de Ziektewetuitkering aan de werknemer na einde dienstverband en de (woon)gemeente voert de re-integratietaken als er loonkostensubsidie is betaald door een gemeente. 

De helpende hand

Voor gemeenten is dit een nieuwe taak en verantwoordelijkheid waarvoor ze niet altijd voldoende zijn toegerust. Verzuim inBeeldt biedt daarom een helpende hand. inBeeldt is de werkgeversdienstverlening van twee gerenommeerde re-integratiebureaus: Stam uit Heerenveen en Werkmans uit Vught. Beide hebben jarenlange ervaring in het bemiddelen en coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun diensten onder de naam inBeeldt ontzorgt werkgevers op het gebied van payrollen onder de naam inBeeldt Flex & Zeker en voor casemanagement ziektewet onder de naam Verzuim inBeeldt.

Verzuim inBeeldt

De casemanagers van Verzuim inBeeldt kunnen de gemeente volledig faciliteren in hun verantwoordelijkheid voor de Wet verbetering poortwachter van de zieke ex-werknemer met een loonkostensubsidie. Na ontvangst van het re-integratie verslag kunnen ze het casemanagement meteen oppakken, en een reële inschatting maken van de bestaande mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er moet hierbij onder meer gedacht worden aan de inzet van een bedrijfsarts, het opstellen van een probleemanalyse en het daaropvolgende Plan van Aanpak. Is er na één jaar nog steeds sprake van ziekte, dan dient er een eerste ziektejaar beoordeling plaats te vinden door het UWV om te beoordelen of de ex-werknemer geschikt is voor ander werk (zogenaamde 2e spoor). Is de ex-werknemer na twee jaar nog steeds ziek, dan dient hij zelf een WIA-uitkering aan te vragen. Het re-integratieverslag wat daarbij hoort, beschrijft wat de werkgever en de gemeente hebben gedaan om de ex-werknemer weer aan het werk te helpen.

Het registreren, volgen en managen van het verzuim doet Verzuim inBeeldt met haar online applicatie Verzuimsignaal. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om, exclusief het medische deel, de interventies als vastgelegd in het ziektedossier van de ex-werknemer online te raadplegen.

De accountmanagers van inBeeldt maken graag een vrijblijvende afspraak om deze diensten nader te introduceren. Hebt u belangstelling, neem dan contact op met inBeeldt.

De twitterfeed wordt niet getoont zolang u geen cookies accepteerd.
©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden