Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

Casemanagement Flexbranche

Verzuimbegeleider in de flexbranche. Dat is een tak van sport waar heldere afspraken en snel handelen van belang zijn. Verzuim inBeeldt heeft zich hierin gespecialiseerd. Wij ondersteunen bedrijven bij het terugdringen van het ziekteverzuim in de flexbranche. 
Sinds 1 januari 2014 merken werkgevers de gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ook bekend als de Modernisering Ziektewet (ZW). Deze wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers te beperken in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Met flexwerkers bedoelt de wet in het bijzonder werknemers met een contract voor bepaalde tijd of oproepkrachten, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte. De wet is 1 januari 2013 ingevoerd en sinds 1 januari 2014 heeft de werkgever te maken met de financiële gevolgen.

Met name de uitzendbureaus zijn verantwoordelijk voor flexkrachten die zich ziekmelden en ziek uit dienst gaan. Voor alle specifieke informatie over hoe u als uitzendbureau moet handelen als een flexmedewerker ziek uit dienst gaat, ga naar de website van arboflexbranche.

Er zijn twee varianten als het gaat om ‘het ziek uit dienst gaan’ in de flexbranche:

  • UWV-route
  • ‘Eigen Risico Drager’ (ERD)
Wanneer iemand ziek uit dienst gaat bij flexbedrijven die het risico bij het UWV hebben verzekerd, moet het schema gevolgd worden dat op de website van arboflexbranche te vinden is. Dit schema hebben de flexbranche en het UWV samen opgesteld.

UWV-route

Wanneer een flexmedewerker ‘ziek uit dienst gaat’ en u, als organisatie binnen de flexbranche, dit risico verzekerd heeft bij het UWV, dan kunnen wij u helpen het proces wat op dat moment gaat lopen te monitoren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat door de verschillende partijen die bij het traject betrokken zijn, op het juiste moment de juiste stappen worden gezet. Daarnaast kunnen we samen met u de kosten van dit proces op een rij zetten om inzicht te krijgen in de mogelijke besparingen. Vaak zijn er namelijk grote besparingen te realiseren in de indirecte kosten.  

Ook op andere, concrete manieren kunnen wij u ondersteunen. Mocht de zieke flexkracht na de eerstejaarsbeoordeling door UWV een WIA-uitkering toegewezen krijgen, dan kunnen wij ‘pro forma’ bezwaar voor u maken. En hierna kunnen we desgewenst inhoudelijk bezwaar maken. Hetzelfde geldt voor de uitslag van een tweedejaarsbeoordeling door UWV. Door dit op een deskundige manier op te pakken is ook hier voor u als ex-werkgever veel winst te behalen. 

Eigen Risico Dragers

Wanneer u als organisatie binnen de flexbranche Eigen Risico Drager bent, betekent dit dat u het risico van het ‘ziek uit dienst gaan’ van uw flexmedewerkers al dan niet heeft verzekerd bij private verzekeraars. Ook voor de Eigen Risico Dragers biedt Verzuim inBeeldt ondersteuning, onder andere bij de volgende zaken:
  • Het opstellen en managen van het verzuimbeleid;
  • De uitvoering van De Ziektewet;
  • Nakomen van de wettelijke en cao-afspraken in de uitzendbranche (ABU en NBBU);
  • Effectieve verzuimbegeleiding;
  • Begeleiding en inzet van re-integratie;
  • Casemanagement.
Van het opstellen van het verzuimbeleid tot en met de praktische uitvoering: daar ligt onze kracht. Wij noemen dit ook wel ‘Gezond Verstand’. Klik hier voor een praktisch overzicht van hoe onze dienstverlening er praktisch uit zou kunnen zien,

Daarnaast kunnen wij u op andere, concrete manieren ondersteunen, als u het risico van ziekte ook bij UWV heeft verzekerd: mocht de zieke flexkracht na de eerstejaarsbeoordeling door UWV een WIA-uitkering toegewezen krijgen, dan kunnen wij ‘pro forma’ bezwaar maken. Hierna kunnen we desgewenst inhoudelijk bezwaar maken. Hetzelfde geldt voor de uitslag van een tweedejaarsbeoordeling door UWV. 

Tarievenoverzicht

Voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de tarieven van Verzuim inBeeldt, verwijzen we u naar het tarievenoverzicht.


 
De twitterfeed wordt niet getoont zolang u geen cookies accepteerd.
©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden