Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

Verzuim InBeeldt

Elke organisatie heeft zijn eigenaardigheden, vragen en problemen rond arbeidsomstandigheden, verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid. Niemand kent die beter dan de werkgever zelf. Binnen de grenzen van wet- en regelgeving maakt hij in onze optiek dan ook de keuzes. Onze deskundige ondersteuning moet daarop aansluiten. Voor het verzuimmanagement doen we dat onder de formele noemer van de zogenaamde ‘Maatwerkregeling’, beter bekend als het Eigen Regiemodel.

Wilt u gebruik maken van de Maatwerkregeling dan moet u aan twee hoofdvoorwaarden voldoen:

  1. Overeenstemming met de werknemersvertegenwoordiging (OR, personeelsvertegenwoordiging) of via de CAO over de wijze van uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid met toepassing van de Maatwerkregeling.
  2. Een contract met een bedrijfsarts voor bijstand bij de verzuimbegeleiding, aanstellingskeuring en PAGO. Dit kan door deze in dienst te nemen, door deze extern in te huren of via een arbodienst in te schakelen. Ook combinaties van deze opties zijn mogelijk.
Verzuim inBeeldt regelt voor u de inzet van een bedrijfsarts, en adviseert u over zijn/haar inzet. Die is gerelateerd aan preventie- of herstelbevorderende maatregelen, maar sowieso aan de wettelijke momenten als vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Onze diensten bieden wij u aan in een keuzepakket. Afhankelijk van uw eigen verzuimbeleid kunt u variëren: veel zelf doen, of aan ons overlaten.

In onze verzuimdienstverlening maken we onderscheid naar:

Ons landelijk netwerk van bedrijfsartsen

©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden