Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

Preventie- en Verzuimscreener

Fysieke, mentale, lichamelijke en psychische factoren spelen vaak een belangrijke rol bij uitval op het werk. De Preventie- en Verzuimscreener geeft een werkende hier inzicht in.

Voor wie?

De Preventie- en Verzuimscreener kan worden ingezet bij werkenden die:
  • Klachten ervaren en neigen uit te vallen;
  • Al vaak uitvallen.

Hoe?

De screener bestaat uit drie vragenlijsten die online ingevuld kunnen worden. Deze vragenlijsten zijn wetenschappelijk verantwoorde psychologische instrumenten (de antwoorden worden vergeleken met die van mensen zonder klachten van hetzelfde geslacht in dezelfde leeftijdsgroep).

De mate van lichamelijke en psychische klachten, de mentale veerkracht en de werkbeleving wordt in kaart gebracht. Het resultaat biedt aanvullende informatie ten opzichte van de eerste indrukken en klachten zoals de werkende die rapporteert.

Procedure

Een Preventie- en Verzuimscreener kan rechtstreeks worden aangevraagd. Het is snel en laagdrempelig. Op dezelfde dag krijgt de werkende de inloggegevens per mail toegestuurd. Met deze inloggegevens vult de werkende de vragenlijst in waar en wanneer hij dat wil. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. De scores geven een duidelijk beeld van de aard en de huidige stand van zaken. Al voordat er hulp ingeschakeld wordt, is er meer duidelijkheid. Door vroeg te signaleren kunnen psychische problemen worden beperkt en tijdig adequate begeleiding worden geboden.

De uitkomst van de screener wordt verwerkt in het verslag van het intakegesprek. Wanneer er geen intake aangevraagd wordt, dan volgt er een korte notitie met een conclusie.

Het resultaat

De Preventie en Verzuimscreener levert in één oogopslag een overzichtelijke beoordeling van de huidige mentale toestand en de werkbeleving van de betreffende werkende.

Meer informatie over de Preventie- en Verzuimscreener? Neem dan contact met ons op.
Of download hier onze flyer.

De twitterfeed wordt niet getoont zolang u geen cookies accepteerd.
©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden