Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

Praktische dienstverlenIng

Van het opstellen van het verzuimbeleid tot en met de praktische uitvoering, daar ligt onze kracht. Zo kan onze dienstverlening er praktisch uitzien:

 • Ziekmeldingen worden gemeld bij de leidinggevende en de backoffice van de werkgever/uitzendorganisatie;
 • Ziekmeldingen worden door de werkgever/uitzendorganisatie doorgegeven aan Verzuim inBeeldt;
 • Bij de werkgever/uitzendorganisatie worden ziekmeldingen gemonitord;
 • Verzuim inBeeldt neemt, na schriftelijk verzoek (per e-mail) van de werkgever/uitzendorganisatie, contact op met de ziekgemelde medewerker en rapporteert in de webapplicatie;
 • Casemanager informeert (telefonisch) na 1 dag ziek bij de ziekgemelde medewerker;
 • Casemanager plant bij wantrouwen een huisbezoek in;
 • Bij psychische klachten: na 1 week bedrijfsarts inschakelen;
 • Verzuim inBeeldt verricht (uitsluitend) op verzoek van de werkgever/uitzendorganisatie werkzaamheden die op grond van de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) rusten op de werkgever/uitzendorganisatie. Als het nodig is, of wettelijk verplicht, wordt Verzuim inBeeldt hierin bijgestaan door de arbodienst/bedrijfsarts, of kan er een deskundigenoordeel worden gevraagd aan UWV;
 • Het volgens de wettelijke verplichtingen (laten) inschakelen van een arbodienst/bedrijfsarts ten behoeve van het opstellen van probleemanalyses en de advisering aan werkgever over het verzuimbeleid en het re-integratietraject. Dit met inachtneming van de Wet Verbetering Poortwachter (in het bijzonder de artikelen 7:658a BW – 7:660a BW);
 • Overleg plegen met een arbodienst/bedrijfsarts of re-integratiebureau/re-integratieconsulent om de voortgang te bepalen en zo nodig bij te sturen;
 • Bewaken dat de zieke medewerker meewerkt aan de re-integratie, zoals volgens de wettelijke verplichtingen, en een daartoe opgesteld ziekteverzuimreglement van de zieke medewerker;
 • Het voeren van een correcte verzuimadministratie van de uitgevoerde werkzaamheden die via internet toegankelijk is voor de werkgever/uitzendorganisatie, uiteraard met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens;
 • Na ontvangst van de ziekmelding kunnen bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd, na ontvangst van een schriftelijk verzoek;
 • Bij ‘ziek uit dienst’ informeert Verzuim inBeeldt na 2 weken bij de ex-medewerker of Verzuim inBeeldt nog iets kan betekenen voor de ex-medewerker in het kader van het bieden van oplossingen, zodat de medewerker zo snel mogelijk kan herstellen.
 • Na 5 weken bij ‘ziek uit dienst’ nogmaals bovenstaande actie uitvoeren, als de ex-medewerker na 2 weken nog niet was hersteld. Duurzaam inBeeldt informeert ook of de ex-medewerker een WW-uitkering heeft aangevraagd.  
Download hier de bijhorende flyer.

De twitterfeed wordt niet getoont zolang u geen cookies accepteerd.
©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden