Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIX)

De Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX) is een door TNO ontwikkelde en gevalideerde digitale vragenlijst. Dit instrument brengt de inzetbaarheid van een werkende in kaart. De werkende krijgt aan de hand van informatie uit de DIX zelf de regie bij het vergroten van de persoonlijke inzetbaarheid en stelt concrete doelen op.

Voor wie?

De DIX is ontwikkeld om inzicht te geven in de inzetbaarheid en gezondheid van de werkende. Dit is voor zowel de werkende als de werkgever van belang.

Hoe?

De DIX bestaat uit drie onderdelen:
  • Persoonlijke inzetbaarheidsscan: functioneren, toekomstverwachting, loopbaankennis, vaardigheden en werk-privé-balans.
  • Verdiepende scan: leefstijl, gezond werken, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
  • Doelen: een persoonlijk actieplan met concrete doelen.
De resultaten worden in een rapport beschikbaar gesteld met een passend advies. De gegevens worden vergeleken met een normgroep, waardoor er een betrouwbaar beeld ontstaat. De werkende formuleert aan de hand hiervan persoonlijke actiepunten en doelstellingen voor het vergroten van zijn/haar duurzame inzetbaarheid.

Waarom?

Inzetbaarheid is meer dan alleen aan de eisen van het werk voldoen. Het gaan om een continu proces van inzetbaarheid waarbij de gezondheid en vitaliteit centraal staan. Door dit te meten wordt het inzichtelijk en concreet. Alleen zo kan een werkende gerichte inspanningen leveren om de eigen situatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid te optimaliseren. Door de DIX periodiek in te zetten worden de effecten van de inspanningen gemeten.

Meer informatie over de Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX)? Neem dan contact met ons op.
Of download onze flyer.

De twitterfeed wordt niet getoont zolang u geen cookies accepteerd.
©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden